Sesiune

Sesiunea de conștiență focalizată

Dacă tu și terapeutul decideți pentru un proces terapeutic bazat doar pe sesiuni de conștiență focalizată, vor fi necesare întâlniri săptămânale regulate. O sesiune de conștiență focalizată are următorii pași (în cadrul primei întâlniri în afara interviului, unii dintre pașii descriși mai departe vor necesita mai multă atenție decât alții):

 1. Numirea problemei folosind cuvintele tale așa cum îți vin și obiectivul tău inițial;
 2. Menționarea celor mai reprezentative situații în care problema se manifestă;
 3. Poziționarea ta ca centru în respectivele situații;
 4. Focalizarea și identificarea obiectivului tău real;
 5. Explorarea contextului cu tine ca centru;
 6. Identificarea momentelor cheie;
 7. Focalizarea asupra ta în momentele cheie;
 8. Schimbarea perspectivei;
 9. Temă.

Sesiunea de terapia primei cauze

Dacă pentru tine este mai potrivită o sesiune de terapia primei cauze, atunci va fi urmată o structură asemănătoare în cadrul sesiunii de conștiență focalizată care o precedă:

 1. Numirea problemei folosind cuvintele tale așa cum îți vin și obiectivul tău inițial;
 2. Menționarea celor mai reprezentative situații în care problema se manifestă;
 3. Poziționarea ta ca centru în respectivele situații;
 4. Focalizarea și identificarea obiectivului tău real;
 5. Explorarea contextului cu tine ca centru;
 6. Identificarea momentelor cheie;
 7. Focalizarea asupra ta în momentele cheie;
 8. Exprimarea într-o propoziție a contractului terapeutic pentru sesiunea de terapia primei cauze;
 9. După o pauză scurtă, începe sesiunea de terapia primei cauze.

Start

Începutul sesiunii de terapie pornește cu:

 • repetarea contractului terapeutic agreat;
 • acceptarea verbală explicită a acestuia din partea ta;
 • declararea disponibilității de a începe sesiunea de terapia primei cauze.

În timpul sesiunii vei ține ochii închiși astfel încât să intervină cât mai puține eventuale distrageri de la procesul interior de explorare. Chiar momentele de început au rolul de a te vor absorbi în explorarea interioară similar cu atunci când citești o carte care îți place sau când privești un film captivant. În același timp și pe tot parcursul sesiunii de terapie vei fi conștient de tine însuți și de ceea ce te înconjoară. Îți vei păstra capacitatea de a lua propriile decizii.

Puntea

Terapeutul va face o punte între simptomele din prezent și momentul primei cauze cu circumstanțele înconjurătoare. Adesea, aceste circumstanțe prezintă elementele unei alte vieți, de aici și denumirea de terapia vieților trecute folosită în terminologie. Totuși, prima cauză se poate afla și în viața curentă, în copilărie sau în viața intrauterină. Dincolo de acestea, important este să fie găsit momentul primei cauze și să i se dezvăluie conjunctura care l-a creat precum și implicațiile pe care le-a generat de atunci și până în prezent.

Procesul

Odată găsit, și ținând cont de natura problemei generată de experiențele traumatice reprimate, terapeutul va folosi unelte specifice pentru a procesa aceste evenimente și perioade traumatice din trecut la nivelul de experiență al coprului, sufletului și la nivel de spirit. După acest moment culminant, fiecare cauză trecută va fi închisă. După aceea, sentimentul unor noi experiențe le vor lua locul. Ca urmare, la sfârșitul sesiunii terapeutice, contractul terapeutic va fi fost rezolvat. La final, vei reveni înapoi, aici și acum în timpul tău, în ritmul tău și la locul tău.

Încheierea

Odată cu încheierea sesiunii, terapeutul împreună cu tine va trece în revistă cele mai importante momente întâlnite pe parcursul sesiunii terapeutice și felul în care s-au reflectat în viața de zi cu zi. De asemenea, poți pune întrebări în legătură cu experiența recent încheiată. În același timp, terapeutul va sublinia situațiile care pot fi abordate într-o viitoare sesiune dacă au fost identificate asemenea situații. Întâlnirea se va încheia cu câteva recomandări pe care să le urmezi în zilele următoare.

Noul

Îmbrățișează noul într-un proces treptat, pas cu pas! Astfel, foarte utile în acest demers sunt recomandările generale ale terapeutului plus cele specifice ție în concordanță cu specificul sesiunii recent încheiate.

Lectură suplimentară

Poți găsi mai multe informații despre recomandări în rubricile Fundația și Accentele.

<< Pasul 9       < Pasul 10 >      Pasul 11 >>