Curriculum

Program

Începând din anul 2016 Școala Evadio România și programul de studiu au recunoașterea Asociației Europene pentru Terapie prin Regresie (EARTh).

În cadrul Școlii Evadio „cum” este esențial. Iată cum este construit programul:

Curriculum

Materiale de studiu

Curriculum se desfășoară pe o perioadă de trei ani și are ca suport scris manualul de curs Evadio și cartea Deep Healing scrisă de Hans ten Dam.

Ore dedicate

Întregul curriculum cuprinde 480 de ore de ateliere cărora li se adaugă 72-88 ore de terapie individuală, plus 32 de ore de practică ca terapeut pentru colegii studenți (clienți din cadrul grupului de terapie) și 64 de ore ca terapeut cu clienți din afara grupului de studiu. Pentru fiecare an numărul de ore este distribuit astfel:

  1. Primul an de studiu cuprinde 160 de ore de ateliere cărora li se adaugă alte 16-32 de ore de terapie individuală.
  2. Al doilea an de studiu cuprinde 160 de ore de ateliere, cărora li se adaugă 32 de ore de terapie individuală și 32 de ore de terapie ca terapeut cu clienți din interiorul grupului de studiu.
  3. Al treilea an de studiu cuprinde 160 e ore de ateliere, cărora li se adaugă 24 de ore de terapie individuală ca client și 64 de ore de practică ca terapeut pentru clienți din afara grupului de studiu.

Contribuția financiară pentru fiecare an de studiu va fi comunicată la o dată ulterioară.

Sesiunile de terapie de practică din postura de terapeut vor fi înregistrate, transcrise și evaluate individual pentru fiecare student în parte. În anul trei de studiu pentru a absolvi sunt necesare 16 sesiuni cu calificativul satisfăcător și o bună cunoaștere a tuturor tehnicilor studiate de-a lungul cursului.

Diploma

Diploma Evadio România va menționa că absolventul a acumulat cunoașterea și abilitățile necesare pentru a recunoaște problemele cauzate de experiențele traumatice reprimate. De asemenea, va arăta că terapeutul Evadio a demonstrat că poate alege și folosi uneltele psihoterapeutice potrivite și eficiente pentru a procesa aceste evenimente și perioade traumatice din trecut la nivelul corpului, sufletului și la nivelurile spirituale de experiență. Diplomele pot fi folosite pentru a fi înregistrat ca membru al EARTh cu certificarea profesionist.

Instructori

Predarea, îndrumarea și atelierele vor fi oferite de Adrian Nache, absolvent Evadio și membru EARTh, în engleză sau în română în cuantum de 360 de ore la care se adugă 80 de ore oferite de Marianne Carolus în limba engleză (traducerea în limba română va fi oferită la cerere) și 40 de ore oferite de profesori invitați.